Govorite, sutnja je bol duse...

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

Login Form

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com
Odluka o osnivanju PDF Print E-mail

Na osnovu člana 13. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 45/05 ) i člana 8. Statuta Udruženja „Porodice nestalih općine Ilijaš“, a na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 09.06.2008 godine donešena je slijedeća

 

O D L U K A

o osnivanju „Udruženja porodica nestalih općine Ilijaš“ u Ilijašu

 

Odluku o osnivanju „Udruženja porodica nestalih općine Ilijaš“ su donijeli osnivači :

1. Avdibegović Hajrudin, Kadarići 85. Ilijaš,

2. Avdibegović Zekija, Kadarići 85. Ilijaš,

3. Ćesan Sejda, Kadarići 82. Ilijaš,

4. Avdibegović Nermina, Kadarići 81. Ilijaš i

5. Čeho Midhat, Luka bb. Ilijaš.

Udruženje će se zvati „Udruženje porodica nestalih općine Ilijaš! u Ilijašu. Skraćeni naziv Udruženja je : UPN Ilijaš, sa sjedištem u Ilijašu u ulici Hašim Spahić br. 34.

 

Udruženje se osniva sa slijedećim osnovnim ciljevima :

1. Prikupljanje podataka o nestalim, o mjestima zatočenja i odgovornim licima za njihov nestanak.

2. Evidentiranje nestalih osoba, utvrđivanje njihovog statusa i statusa njihovih porodica.

3. Aktivno djelovanje u potrazi za nestalima.

4. Otvaranje i popunjavanje dosijea za svako nestalo lice sa područja općine Ilijaš, prikupljanje izjava i svjedočenja u cilju dokazivanja agresije, sistematiziranje i dostavljanje istih nadležnim organima i organizacijama na dalju obradu.

5. Prikupljanje video i audio snimaka, fotografija i ostalih materijalnih dokaza o nestanku članova porodica Udruženja.

6. Pronalaženje i identifikacija masovnih grobnica lica nestalih u poslijednjim ratnim zbivanjima na području općine Ilijaš.

7. Pružanje neposredne pomoći u humanitarno – socijalnom zbrinjavanju članova Udruženja.

8. Pružanje svake vrste pomoći djeci nestalih osoba.

9. Osnivanje vlastitih radiona, pogona i preduzeća za obavljanje privrednih i humanitarnih aktivnosti a u cilju zapošljavanja članova Udruženja u skladu s ostvarivanjem ciljeva utvrđenih StatutomUdruženja.

10. Organizovanje tečajeva radi edukacije članova Udruženja.

11. Pružanje svih vidova materijalne pomoći ugroženim članovima Udruženja.

12. Pružanje pomoći u stambenom zbrinjavanju članova Udruženja.

13. Saradnja sa domaćim i inostranim pravosudnim organima u cilju pribavljanja podataka radi gonjenja i procesuiranja osumnječenih i optuženih za vršenje ratnog zločina, te pronalaženje i priprema potencijalnih svjedoka za potrebe procesuiranja ratnih zločina.

14. Provođenje i svkih drugih aktivnosti koje bude nametala tekuća praksa.

 

Lice ovlašteno od strane Osnivačke skuštine „Udruženja porodica nestalih općine Ilijaš“ je:

1. Avdibegović Hajrudin, Kadarići br. 85. Ilijaš.

Kontakt telefon : +387 61 21 03 81.

 

Odluku o osnivanju „Udruženja porodica nestalih općine Ilijaš“ svojim potpisom potvrđuju:

 

1. Avdibegović Hajrudin

2. Avdibegović Zekija

3. Ćesan Sejda

4. Avdibegović Nermina

5. Čeho Midhat

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ilijaš, 12.06.2008. god.

Broj : 05/08

 

 

Dostavljeno :

1. Naslovu

2. A / A

Predsjednik skupštine

„Udruženja porodica nestalih općine Ilijaš“

Midhat Čeho