Print

Otkrivanjem Spomen obilježja za 22 stradala stanovnika obilježena je danas 19. godišnjica od masakra u Lješevu. Predstavnici MZ Lješevo uprili?ili su niz prighodnih sadržaja - Manifestacija pod nazivom „Da se ne zaboravi“ po?ela je u subotu, 04. juna, malonogometnim turnirom za djecu, a nastavljena kod spomen obilježja u 19 sati promocijom knjige "Kad bi kosti mogle govoriti", autora prof. Saliha Smajlovi?a. Na istom mjestu u 20 sati prikazan je dokumentarni film Avde Huseinovi?a "Vanzemaljci nad Sarajevom".

- Danas kada nam svima naviru tužna sje?anja, želim da poru?im mladim naraštajima da ih samo znanje može dovesti do uspjeha i da ?uvaju našu historiju. Nikakav sud, historijski dokument ili pojedinci nisu potrebni da posvjede?e istinu o zlo?inima koji su po?injeni širom Bosne i Hercegovine, jer to ?e zauvijek svjedo?iti grobovi nevinih žrtava, kazao je Mirzet Repuh, jedini preživjeli svjedok stradanja.

Svima koji su doprinijeli uspješnom završetku projekta izgradnje Spomen obilježja uru?ene su zahvalnice.

- Kraj maja i mjesec juni 1992. godine je period kada su se na podru?ju op?ine Ilijaš desili strašni zlo?ini. Po?elo je zlo?inima u Bio?i, nastavljeno zlo?inima u Lješevu, Luci, Kadari?ima itd. Jedan od strašnih zlo?ina desio se u Lješevu, kada je nad 24 stanovnika izvršeno klasi?no strijeljanje. Jedna nana svjedok je ve? umrla i ostao je samo jedan preživjeli sudionik. Sve što je bilo porušeno, ipak ?emo obnoviti, ali ne možemo vratiti ljude. Ove godine smo u prilici da otvorimo drugo spomen obilježje u koje je uloženo oko 80 hljada maraka, to je na?in da se ne zaboravi, ali ne da bi se svetili nego da nam se nešto sli?no ne ponovi. Za nas je neprihvatljivo, ali niko za ovaj zlo?in još nije odgovarao, još jednom pozivam da se procesuiraju krivci i da neko bude kažnjen, poru?io je na?elnik Op?ine Ilijaš Nusret Maši?.

Nakon prigodnog programa, svi prisutni su sa mjesta zlo?ina obišli mezarje gdje su stradalima prou?ili fatihu i još jednom odali po?ast .

U Lješevu su ubijeni : ?amil i Izet Avduki?, Suljo, Munira, Hasan, Arif, Meho, Safet, Ibrahim, Huso i Amir Fazli?, Husnija, Mujo, Jasmin, Mensud, Fadil, Mehmed i Munir Masnopita, Arif Omanovi?, Zubejda Sulji?, Nijaz Nuhi? i Asim Karavdi?.