Pustivuk: Naredba Kapetana Print
Thursday, 20 October 2011 05:41

Optuženi Srpko Pustivuk kazao je pred Sudom BiH da nije u?estvovao u napadu na Bošnjake u selu Gornja Bio?a, ve? da je u selo došao na poziv svoje uplašene rodbine koja ga je uputila da krene u pravcu kojim je prošla “nepoznata vojska”.

Pustivuk je, odgovaraju?i na unakrsna pitanja Državnog tužilaštva, kazao da je zajedno sa dvojicom kolega bio prisutan kada je 29. maja 1992. godine njemu nepoznata vojska opkolila i pucala u ku?u njegovog komšije Bošnjaka u selu Gornja Bio?a (op?ina Ilijaš).

Pustivuk je dodao da je na ulazu u ku?u vidio vojnika kojeg su ostali oslovljavali sa “Kapetan Zoran” a koji je, prema iskazu optuženog, naredio vojnicima da ubiju zarobljenog mladi?a.
“?im smo prišli ku?i, vidjeli smo dvoje ranjene djece i odmah smo pritr?ali da im pomognemo. Dok sam mobilisao nogu ranjenoj djevoj?ici, primijetio sam tog Zorana. Nikada ga poslije nisam vidio”, kazao je Pustivuk, dodavši da policija nije izašla na uvi?aj nakon ubistava u selu Gornja Bio?a, ali da je on li?no napisao službenu zabilješku par dana kasnije.
Tužilaštvo BiH tereti Srpka Pustivuka, bivšeg pripadnika Stanice javne bezbjednosti (SJB) Ilijaš, da je 29. maja 1992. godine, ili približno tog datuma, s drugim pripadnicima vojske i policije Srpske Republike BiH, u?estvovao u napadu na civile u selu Gornja Bio?a. Tom prilikom su, stoji u optužnici, ubijena dva, a teško ranjena tri civila, od kojih je dvoje bilo maloljetno.
Pustivuk se tereti i da je tokom maja i juna 1992. u?estvovao i u nezakonitom zatvaranju civila Bošnjaka, koji su potom pritvarani u logore i druge zato?eni?ke centre. Optuženi se nalazi u pritvoru od jula 2010. godine.
Pustivuk je tokom unakrsnog ispitivanja istakao da je “pedesetak Bošnjaka iz Gornje Bio?e” dobrovoljno došlo u školu radi bezbjednosti, te da je njihovo odvo?enje organizirala vojska koja ih je, prema saznanjima optuženog, planirala poslati u razmjenu.
Zoran Boži?, ?lan Sudskog Vije?a, upitao je optuženog zašto ranije nije otkrio ko je kriv za ubistva ljudi u selu Gornja Bio?a, na šta je Pustivuk kazao da je “pratio upute svog advokata”.
Nastavak su?enja zakazan je za 1. novembar 2011. godine, za kada je Sudsko vije?e najavilo saslušanje dodatnog svjedoka.

BIRN Justice report

www.ilijas.ba